Salgsbetingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra www.marked.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.marked.no er bare tilgjengelig på norsk.

Kjøp av varer på marked.no kan kun gjøres av personer over 18 år. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte leveringsadresser og hentepunkter i Norge. Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. For komplette lovtekster, se https://lovdata.no/.

2. Definisjon av parter

Selger er: marked.no, ved Marked Gruppen AS, Postboks 14 Haugenstua, 0925 Oslo, kundeservice@marked.no, telefon: 22 90 23 00, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 7.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen, samt Bestillingshistorikk inne på marked.no og undersøk om innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling

marked.no sjekker at det er tilgjengelige varer når kunden bestiller varer. Det kan senere oppstå situasjoner hvor produkter på lageret blir ødelagt eller hvor kvaliteten på varene ikke er i henhold til våre strenge kvalitetskrav. I denne situasjonen vil vi ikke kunne levere alle de ønskede varene. På ordretidspunktet kontrollerer vi varelageret to dager frem i tid. Bestiller kundene en leveranse lengre frem i tid, kan det hende at enkelte varer ikke er tilgjengelig på leveransedagen.

4. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som pakking, frakt, utlevering, pant, poser, emballasje m.m.

Ved kjøp av varer gjelder de priser som angis på marked.no nettsider på bestillingsdagen. Hvis prisen endrer seg fra kunden har lagt en vare i handlevognen til bestillingsdagen, gjelder prisene som vises på nettsidene den dagen kunden sluttfører bestillingen av ordren.

Enkelte varer i nettbutikken til marked.no er priset i kroner per kilo, hvor vekten vil variere fra vare til vare. Den estimerte prisen blir angitt når kunden bestiller varen. Den eksakte prisen på varen blir først definert når varen blir plukket på vårt lager. Den endelige prisen på varen kan således være lavere og høyere enn den estimerte prisen ved bestilling av varen. Kunden vil bli belastet den endelige prisen på varen og dette vil bli reflektert i fakturaen til kunden.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra marked.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan marked.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendring.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp ved bruk av bank- eller kredittkort. Ved bestilling vil det reserveres et beløp på ditt kort. Beløpet som blir reservert, er kjøpesummen tillagt 15%. Når varene er plukket og forsendelsen forlater vårt lager, vil ditt kort belastes i henhold til endelig sluttsum på kvitteringen.

6. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Ikke gjennomførte leveranser som skyldes at kunden ikke er tilstede på leveransetidspunktet

marked.no leverer varene på inngangsdøren. Av hensyn til kvalitet på kjølevarer, ferskvarer, frysevarer og tørrvarer, skal kunden alltid være tilstede på leveransetidspunktet for å motta varene. Hvis kunden ikke er hjemme ved levering, vil sjåføren prøve å ringe kunden for å forsøke å finne ut hva som skal gjøres med leveransen. Sjåføren kan i spesielle tilfeller (og når ordren ikke inneholder alkoholholdige drikkevarer gruppe 1, sigarett og tobakksprodukter, legemidler eller andre varer med 18 års aldersgrense eller behov for sosial kontroll) avtale med kunden å sette igjen varene. Varene vil i et slikt tilfelle settes igjen i spesialutviklede leveransebagger til en kostnad på kr. 25,- per bag. marked.no er ikke ansvarlig for varene eller kvaliteten på varene som eventuelt settes igjen. Hvis sjåføren eller kundeservice inngår en avtale med kunden om å levere varene på et senere tidspunkt på leveransedagen, vil det tilkomme et ekstra levereansegebyr på kr. 99,- Hvis kunden ikke er til stede på leveransetidspunktet og sjåføren ikke kan levere varene senere eller eventuelt sette igjen varene, vil varene returneres til marked.no sitt lager. Returnerte kjølevarer, ferskvarer og frysevarer vil bli kastet, da vi ikke lenger kan garantere for kvaliteten på varene. Brukbare varer, inkludert tørrvarer, vil doneres til en veldedig organisasjon. Hvis verdien av de returnerte tørrvarene overstiger marked.no sine kostnader for å håndtere varene og tjenestene på den spesifikke ordren, vil kunden krediteres differansen og pengene vil bli satt inn på kundens konto.

Uavhentede varer på hentepunkt

Dersom kunden ikke henter bestillingen på hentepunktet til avtalt tid, vil kunden få beskjed via telefon, på e-post eller SMS om at det er en uavhentet ordre på hentepunktet, og at man har anledning til å hente varene på neste åpningsdag på hentepunktet. Kvaliteten på frysevarer vil ikke være tilfredsstillende dagen etter opprinnelig hentetidspunkt. Frysevarer vil derfor returneres til marked.no sitt lager og kastes etter stengetid. Frysevarene vil derfor ikke bli utlevert til kunden dagen etter, og kunden vil ikke bli kompenserte for dette. Dersom bestillingen ikke er avhentet neste åpningsdag, vil varene returneres til marked.no sitt lager. Returnerte frysevarer, kjølevarer og ferskvarer vil bli kastet, da vi ikke lenger kan garantere for kvaliteten på varene. Brukbare varer, inkludert tørrvarer, vil doneres til en veldedig organisasjon. Hvis verdien av de returnerte tørrvarene overstiger marked.no sine kostnader for å håndtere alle varene og tjenestene på den spesifikke ordren, vil kunden krediteres differansen og pengene vil bli satt inn på kundens konto.

Pant

marked.no panter gjerne flasker og bokser for deg. Alt du behøver å gjøre er å legge de tomme flaskene og boksene i en marked.no plastpose, knyte igjen posen med en dobbeltknute, ha de klare til avhenting ved hoveddøren og levere den til oss neste gang du mottar dagligvarene dine. Sjåføren teller ikke opp panten hos deg, men tar posene med pant tilbake til vårt lager, hvor vi teller opp panten og setter inn til godehavende pantebeløp på din brukerkonto på marked.no, der beløpet kommer til fratrekk på neste handel. Kontant utbetaling utføres ikke. Det er kun pant på flasker og bokser med norske pantemerker og vi har dessverre ikke mulighet til å ta imot annen tomemballasje (for eksempel bokser og flasker fra Sverige, vinflasker og andre glassflasker uten pant).

Leveranse av alkoholholdige drikkevarer, sigarett og tobakksprodukter, samt legemidler

Ved leveranse av alkoholholdige drikkevarer gruppe 1, sigarett og tobakksprodukter, samt legemidler, må bestillingen foretas av og varene tas imot av en myndig person over 18 år. marked.no vil be om legitimasjon fra alle kunder som kan være under 25 år. marked.no oppfordrer alle kunder under 25 år om å uoppfordret fremvise legitimasjon ved mottak av ordrer med alkoholholdige drikkevarer, sigaretter og tobakksprodukter, samt legemidler. marked.no vil ikke under noen omstendighet sette igjen alkoholholdige drikkevarer gruppe 1, sigarett og tobakksprodukter eller legemidler, hvis kunden ikke er tilstede ved leveranse eller hvis en kunde som kan være under 25 år ikke kan fremvise gyldig legitimasjon ved leveranse.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Merk at det er spesielle bestemmelser i Angrerettloven knyttet til tidsbestemte ytelser og varer som forringer raskt, som for eksempel enkelte mat- og drikkevarer, hvor den generelle angrefristen ikke gjelder.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan vi trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden, og kunden bærer selv risiko for transport av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten(14) dager, etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Skjemaet blir tilsendt deg som kunde ved hver handel, med nærmere beskrivelse på fremgangsmåte. Ved evt. spørsmål - ta kontakt med vår kundeservice. (Se kontakt oss).

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, bes kjøperen kontakte kundeservice i marked.no via telefon eller e-post umiddelbart.

9. Mangler og forsinkelser

Hvis det oppdages en feil eller mangel må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi kundeservice@marked.no melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid til kundeservice@marked.no Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web. Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen du har registrert på "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side i forbindelse med retursending av varen. (for eksempel antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent)

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss. Evt. tilbakebetaling utføres av marked.no innen fjorten(14) dager. Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

a. Holde kjøpesummen tilbake
b. Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
c. Under visse forutsetninger kreve prisavslag
d. Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, Forbrukerkjøpsloven §51)
e. Kreve erstatning

Hvis vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn én uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til marked.no) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har marked.no ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan marked.no bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven §30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler vi ikke disse utgiftene.

10. Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

11. Behandling av personopplysninger

Vi er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.

Når du handler på marked.no, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. marked.no er i henhold til gjeldende lovgivning pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på "Min side".

Du kan kontakte marked.no dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg, henhold til personopplysningsloven § 18. Ved å logge inn på «Min side» kan du også rette opp uriktige og ufullstendige opplysninger om deg.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata, som hvilke kategorier og produkter kunder kikker eller søker på, for å lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relevante produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Marked Gruppen AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Personopplysninger til tredjeparter

Marked Gruppen AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for marked.no. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, og i tillegg vil marked.no alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Utlevering til offentlig myndighet kan også bli pålagt i medhold av ufravikelig lov.

12. Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke av marked.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

13. Bruk av cookies

En cookie er data som lagres i din nettlesers internminne, som gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Dette vil gi deg en mer relevant brukeropplevelse ved besøk på en nettside. marked.no bruker cookies for å registrere og gjennomføre en bestilling (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies). Det er også cookies som gjenkjenner deg når du kommer tilbake til vår nettside; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din («Min side»).

Vi bruker også cookies for å kunne gi deg en enklere netthandel med tilgang til login, handlekurv, gjennomføring av kjøp og automatisk visning av relevante produkter på din side. Vi bruker også cookies til statistiske formål for å lære om hva våre kunder er opptatt av, slik at vi kan gjøre nettsiden vår enda mer brukervennlig.

I informasjonskapslene (cookies) vil det bli lagret opplysninger om: IP adresse, valgt nettleser, operativsystemer, hvilken bredbåndleverandør man benytter, samt data over besøkte under-sider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

14. Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev for ulike typer informasjon og tilbud (gjennom SMS og e-post) fra Marked Gruppen AS. Du meldes inn i forbindelse med registrering eller på "Min profil". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrev fra kontosiden ("Min profil") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet. Det er frivillig å motta nyhetsbrev. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev på SMS? Send MARKEDSTOPP til 2140. Dersom handelen blir avbrutt, sender vi deg e-post med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette som en ekstra kundeservice for å gjøre din kjøpsopplevelse hos oss så smidig og enkel som mulig.

Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender også på e-post med informasjon relatert til kjøp, ulike kundeundersøkelser og oppfølgningsemail relatert til et gjennomført kjøp hos oss.

15. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos marked.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser marked.no eller marked.no sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra marked.no sin side.

16. Ekstraordinære forhold

marked.no er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente og unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

17. Forbehold

marked.no og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten, funksjonalitet eller bestillinger, helt eller delvis uten videre begrunnelse.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.

Informasjon oppgitt om produktene i henhold til Matinformasjonsforordningen EU 1169/2011, slik som næringsinnhold, ingredienser, allergener m.m. er levert av den enkelte leverandør. marked.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen. Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder eller serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye.

Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

marked.no er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom marked.no. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.

marked.no kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. marked.no har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

18. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

19. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere, eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er marked.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

20. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

21. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er marked.no, Marked Gruppen AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Marked Gruppen AS.